Wednesday 8th February 2023

Rozmówki niemieckie ze słownikiem i gramatyką

Opis

Partnersprache 1. Podręcznik

Pierwsza część kursu składa się z 7 rozdziałów, dodatkowego rozdziału poświęconego krajom niemieckiego obszaru językowego (Land und Leute), tablic gramatycznych oraz słowniczka. Tematyka poszczególnych rozdziałów dotyczy zagadnień bliskich uczniom rozpoczynającym naukę w nowej szkole (zawieranie nowych i podtrzymywanie starych przyjaźni, rodzina, działania integrujące klasę, redagowanie gazety, moda młodzieżowa, określenie swojego stylu, metody uczenia się). Język jako środek komunikacji jest punktem wyjścia do rozpatrywania tych zagadnień. Gramatyka stanowi wydzieloną sekwencję każdego rozdziału; nauczyciel i uczniowie sięgają po nią w miarę potrzeb. Prezentowane przykłady i schematy mają wskazać uczącym się prawidłowości gramatyczne, które powinni samodzielnie sformułować. Podsumowaniem każdego rozdziału jest ostatnia strona, zawierająca opracowywane w danym rozdziale intencje językowe oraz realizujące je środki leksykalne i struktury gramatyczne. Stałymi elementami podręcznika są Lerntipps (dodatkowe wskazówki i informacje dotyczące strategii uczenia się) i Joker (?podpowiedzi? ze słówkami i strukturami, pomocnymi przy wykonaniu danego ćwiczenia).

bliźnięta tuttle, lampka rowerowa, dary anioła książka, dziennik goebbelsa, słuchawki dla niemowląt, starszy pan i kot, robię włosing pdf, powróćmy do siebie corinne, motor bmw, alchemik paulo coelho, solutions gold advanced, bezos i, sibo książka, katarzyna kozaczyk, walt disney książka

yyyyy

Język niemiecki