Wednesday 28th September 2022

Repetytorium maturzysty biologia zgodne z aktualną podstawą programową

Opis

Repetytorium maturzysty biologia zgodne z aktualną podstawą programową

Repetytorium Maturzysty biologia Wydawnictwa GREG to ksiand#261;and#380;ka najlepiej speand#322;niajand#261;ca oczekiwania maturzystów – zawarto w niej caand#322;oand#347;and#263; materiaand#322;u potrzebnego do przygotowania siand#281; do matury w jej aktualnej formule. Publikacja jest zgodna z najnowszand#261; podstawand#261; programowand#261;, uwzgland#281;dnia teand#380; treand#347;ci z klasy I, które dla wygody korzystania dodatkowo oznaczono graficznie paskiem na marginesie. Co waand#380;ne, ksiand#261;and#380;ka ta prezentuje wyand#322;and#261;cznie waand#380;ne i potrzebne informacje, bez faktów ponadprogramowych, a przyswojenie zawartych w niej treand#347;ci uand#322;atwia przystand#281;pny, zrozumiaand#322;y jand#281;zyk. Wszand#281;dzie, gdzie byand#322;o to moand#380;liwe, zastosowano przyspieszajand#261;ce naukand#281; rozwiand#261;zania graficzne – tabelki, wykresy, wyliczenia, diagramy. Najwaand#380;niejsze definicje wyróand#380;niono wyraand#378;nie widocznymi na stronie ramkami. Waand#380;nym uzupeand#322;nieniem jest indeks pojand#281;and#263;, dziand#281;ki któremu poruszanie siand#281; po ksiand#261;and#380;ce jest intuicyjnie proste. Repetytorium Maturzysty biologia Wydawnictwa GREG jest doskonaand#322;and#261; pomocand#261; zarówno dla osób, które podjand#281;and#322;y decyzjand#281; o wyborze biologii jako przedmiotu maturalnego, jak dla uczniów pierwszej klasy liceum, którzy chcand#261; skutecznie przygotowaand#263; siand#281; do klasówki lub odpowiedzi albo powtórzyand#263; materiaand#322;. Wielkand#261; zaletand#261; naszych repetytoriów jest bardzo trafne przewidywanie pytaand#324; na tegorocznym egzaminie. W kaand#380;dej publikacji uwzgland#281;dniliand#347;my tegoroczne przewidywania oraz pewniaki na test i egzamin. Teraz ksiand#261;and#380;ka po raz pierwszy w odand#347;wieand#380;onej, nowoczesnej i kolorowej szacie graficznej!

maskotka mario, rozgrywka elle kennedy, wir na linii ognia, wspaniałe stulecie książka, plyty rapowe, lalki barbie dreamtopia, lucy i stephen hawking, barierka do łóżeczka, god of war poradnik, wozek plazowy, lalki rainbow dash, kod leonarda da vinci dan brown

yyyyy

Podręczniki szkolne