Tuesday 28th March 2023

Niemiecki aktywnie! Trening na 200 sposobów. Poziom A2-B1

Opis

Instalacje ekologiczne w budownictwie mieszkaniowym

W książce przedstawiono wiadomości dotyczące instalacji ekologicznych stosowanych w budynkach mieszkalnych w celu obniżenia ich energochłonności, zużycia wody wodociągowej oraz zmniejszenia oddziaływania na środowisko. Rozwiązania te stanowią alternatywę dla tradycyjnych instalacji sanitarnych lub ich uzupełnienie. Zaprezentowane instalacje wykorzystują niekonwencjonalne źródła wody i energii oraz systemy zagospodarowania wód opadowych i ścieków bytowo-gospodarczych.Adresatami książki są projektanci, eksploatatorzy instalacji sanitarnych, jak również studenci kierunków technicznych.Spis treści:1. Wstęp2. Kolektory słoneczne2.1. Wprowadzenie2.2. Promieniowanie słoneczne2.3. Zasoby helioenergetyczne Polski2.4. Optymalny kąt nachylenia kolektora słonecznego2.5. Promieniowanie padające na powierzchnię pochyloną2.6. Rodzaje kolektorów słonecznych i zasada ich działania2.7. Sprawność kolektorów słonecznych2.8. Słoneczne instalacje do podgrzewania wody2.9. Słoneczne instalacje do podgrzewania powietrza2.10. Montaż kolektorów słonecznych2.11. Eksploatacja kolektorów słonecznych2.12. Schematy instalacji z kolektorami słonecznymi2.13. Przykłady obliczeń systemów słonecznych2.14. Efektywność ekonomiczna instalacji z kolektorami słonecznymi3. Ogniwa fotowoltaiczne3.1. Wprowadzenie3.2. Podział, budowa i zasada działania fotoogniw3.3. Charakterystyczne parametry ogniw fotowoltaicznych3.4. Rodzaje instalacji fotowoltaicznych3.5. Osprzęt instalacji fotowoltaicznej3.6. Instalacje fotowoltaiczne do podgrzewania wody3.7. Montaż instalacji fotowoltaicznej3.8. Eksploatacja instalacji fotowoltaicznych4. Instalacje z pompami ciepła4.1. Wprowadzenie4.2. Podział pomp ciepła4.3. Zasada działania sprężarkowej pompy ciepła4.4. Dolne źródła energii dla pomp ciepła4.5. Systemy pomp ciepła4.6. Efektywność energetyczna pomp ciepła4.7. Konfiguracje instalacji grzewczych z pompami ciepła4.8. Przykłady obliczeń i doboru pomp ciepła5. Odzysk ciepła ze ścieków w instalacjach kanalizacyjnych5.1. Wprowadzenie5.2. Możliwości odzysku ciepła ze ścieków5.3. Rodzaje wymienników ciepła5.4. Pionowe wymienniki ciepła5.5. Poziome wymienniki ciepła5.6. Wymienniki ciepła z retencją wody lub ścieków6. Przydomowe oczyszczalnie ścieków6.1. Wprowadzenie6.2. Budowa i zasada działania przydomowych oczyszczalni ścieków6.3. Osadnik gnilny6.4. Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym6.5. Oczyszczalnie z filtrem piaskowym6.6. Oczyszczalnie hydrofitowe6.7. Oczyszczalnie ze złożem biologicznym6.8. Oczyszczalnie z osadem czynnym6.9. Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków7. Gospodarcze wykorzystanie wody deszczowej7.1. Wprowadzenie7.2. Charakterystyka opadów7.3. Konfiguracje instalacji do gospodarczego wykorzystania wód opadowych7.4. Techniczne aspekty wykorzystania wód deszczowych7.5. Efektywność instalacji wykorzystania wód opadowych8. Zagospodarowanie wód opadowych8.1. Wprowadzenie8.2. Charakterystyka wód deszczowych8.3. Procesy podczyszczania wody opadowej w gruncie8.4. Parametry gruntu wpływające na wymiarowanie urządzeń i obiektów8.4.1. Wodoprzepuszczalność gruntu8.4.2. Porowatość gruntu8.5. Podstawy wymiarowania sieci, urządzeń i obiektów odwodnieniowych8.5.1. Współczynnik spływu powierzchniowego8.5.2. Natężenie opadu deszczu8.5.3. Czas trwania deszczu8.5.4. Prawdopodobieństwo opadu deszczu8.6. Obliczenia wielkości odpływu wód deszczowych ze zlewni8.6.1. Metoda natężeń granicznych deszczu8.6.2. Metoda natężeń stałych deszczu8.6.3. Modelowanie hydrodynamiczne8.7. Podstawy wymiarowania odwodnień dachów8.8. Podział urządzeń stosowanych w zagospodarowywaniu wód deszczowych8.8.1. Urządzenia powierzchniowe do retencji i wprowadzania wody deszczowej do gruntu8.8.2. Urządzenia podziemne do wprowadzania wody deszczowej do gruntu8.8.3. Infiltracja wody deszczowej ze studni chłonnych i rigoli8.9. Urządzenia do oczyszczania wody deszczowej8.10. Przykłady obliczeń parametrów urządzeń do zagospodarowania wód deszczowychLiteratura

sleek line blond gdzie kupic, marcel moss książki kolejność, paulina hendel strażnik, fiona shrek

pończochy na żylaki męskie

Podręczniki szkolne