Thursday 29th September 2022

Espanol juridico

Opis

Espanol juridico

Espanol juridico – Arczewska AnnaEspañol jurídico to „Espanol juridico” do nauki prawniczego języka hiszpańskiego.Publikacja prezentuje terminologię prawną na podstawie hiszpańskich przepisów z poszczególnych dziedzin prawa oraz zawiera praktyczne ćwiczenia pozwalające usystematyzować i utrwalić słownictwo.Espanol juridico podzielona jest na 8 tematycznych rozdziałów według głównych dziedzin prawa:prawo konstytucyjneprawo Unii Europejskiejprawo karneprawo cywilneprawo handloweprawo pracyprawo administracyjneprawo finansoweNa każdy rozdział składa się:krótkie wprowadzenie zawierające informację o głównych aktach prawnych regulujących dany obszar prawa w Polsce oraz w Hiszpanii,autorski wyciąg z hiszpańskich przepisów prawnych, na podstawie których analizowana jest hiszpańska terminologia prawna. W tym celu pod każdym przepisem zamieszczona jest tabela z tłumaczeniem zawartych w nim terminów prawnych,glosariusz prezentujący najważniejsze terminy z danej dziedziny prawa.W niektórych rozdziałach zamieszone są również tabele pomocnicze prezentujące dodatkowe słownictwo przydatne w obrębie danego zagadnienia,autorskie ćwiczenia pozwalające utrwalić i usystematyzować nabytą wiedzę.Ostatni, 9 rozdział zawiera autorskie ćwiczenia zbiorcze uwzględniające słownictwo ze wszystkich prezentowanych w publikacji dziedzin prawa. Rozwiązanie tych zadań pozwala raz jeszcze, całościowo przećwiczyć znajomość terminologii prawniczej.Español jurídico jest książką skierowaną do studentów filologii hiszpańskiej oraz studentów studiów podyplomowych z zakresu tłumaczeń, zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie słownictwa specjalistycznego, studentów prawa posługujących się językiem hiszpańskim, jak i dla wszystkich pasjonatów tego języka, którzy chcą się nim posługiwać na coraz wyższym poziomie.Publikacja może wydać się interesująca również dla wykładowców i nauczycieli języka hiszpańskiego, w szczególności tych prowadzących zajęcia z tłumaczeń, kursy terminologii prawniczej lub biznesowej. Może ona także stanowić cenne wsparcie dla dla osób przygotowujących się do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

sweet paprika, wodoszczelny pokrowiec na telefon, organizer na biurko biały, niewidzialni awłasewicz, baumeister siła woli

yyyyy

Pozostałe języki